Träning i livet - Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

 

Träning i Livet arbetar med hur rörelse och motorik kan påverka inlärningen positivt. Ett av våra mål är att få in mer rörelse i förskolan, skolan och i hemmet.

 

Vi arbetar med motorik och rörelse för att stärka barns utveckling. Genom fysisk aktivitet och ökad kroppskontroll kan vi ge förutsättningar till ökad inlärningsförmåga, bättre koncentrationsförmåga och bättre minne. Vårt mål är att kunna hjälpa många barn! Vill du bli inspirerad till att använda mer rörelse och motorik i förskolan eller skolan? Vi vet vilka vinster rörelse och en bra motorik kan ge.

 

Vi erbjuder föreläsningar/workshops och utbildningar.

Alla våra föreläsniers och utbildningar utgår från läroplanen och är baserad på forskning. Vi blandar teori med praktiska övningar och korta rörelseprogram som med enkelhet kan användas i förskolan, skolan och i hemmet.Genom ett inspirerande och tydligt material kommer ni att kunna starta med träningen omgående. Vi erbjuder bildstöd, filmer och färdiga program för att skapa enkelhet.

 

 

Träning i Livets 2-dagarsutbildning

Vill du lära dig bygga upp motoriska program för enskilda barn och barn i grupp?

Genom Träning i livet lär ni er att bygga träningsprogramt för enskilda barn och

barn i grupp. Ni får strategier för att öka inlärning, kroppskontroll och motorik,

vilket skapar nya möjligheter, ger en ökad självkänsla och styrka hos barn.

Genom att lära dig bygga specifika rörelseprogram kan du hjälpa barn till ökad

koncentration och inlärning och förenkla för barn med läs- och skrivsvårigheter.

Vi ger dig även redskap i form av grundläggande mental träning, andning och massage,

för att skapa avslappning, lugn och en bättre självkännedom.

 

Lär er mer om:

Hur ni kan utveckla koordination, balans, grov- och finmotorik och hur ni kan bygga specifika rörelseprogram för barn i grupp och enskilda barn. Hur ni kan arbeta med mental träning, avslappning, andning och barnmassage för enskilda barn och barn i grupp.

 

 

 

Föreläsning/workshop: Fysisk aktivitet i klassrummet eller i barngruppen, 3 h

Vi kommer till er verksamhet och håller en 3-timmars föreläsning eller en heldagsföreläsning;

"Fysisk aktivitet i skola" eller "Fysisk aktivitet i förskolan".

Under dagen varvar vi teori med praktiska övningar och kopplar arbetet till aktuell forskning och

kunskapsinlärning. Vi ger er svar på hur fysisk aktivitet påverkar vår kropp på ett positivt sätt.

Vi jobbar med inspirerande övningar som går att använda direkt i er barngrupp, på lektioner och raster.

 

Lär er mer om:

  • Forskning kopplad till rörelse - Varför ska vi arbeta med daglig fysisk aktivitet?
  • Skolverkets riktlinjer
  • Pulsträning
  • Brain breaks
  • Tabata, träna till 100 och 30/30
  • Klassrumsaktiviteter
  • Fysisk aktivitet kopplad till ämnen; svenska, matte, SO, NO, engelska mm.
  • "Den hjälpsamma korgen"
  • Samarbetsövningar

 

 

Föreläsning/workshop: En tillgänglig skola, ett klassrum för alla! 3 h och 15 min

Vill du få kunskap och förståelse för hur kroppen fungerar och hur vi kan påverka inlärningen genom att införa fysisk aktivitet och avslappnande strategier i förskola och skola?

 

Workshopen tar upp hur vi genom att införa rörelse och mentala strategier kan skapa en mer harmonisk vardag för alla barn och elever. Workshopen handlar också om hur vi kan möta våra elever med NPF på bästa sätt. Hur blir vi medvetna om svårigheter och hur skapar vi goda förutsättningar för alla att lyckas lättare?

 

Workshopen innehåller:

• Fysisk aktivitet och betydelse för hälsa och lärande

• Hjärnans påverkan - inlärning - fysisk aktivitet

• Fysisk aktivitet

- Hinder och möjligheter med NPF

 

Träningsprogram och strategier

• Strategier för avslappning, massage och nedvarvning

• Grundpelarna: Rörelse, koordination, perception och balans

• Aktuell forskning och läroplanen

 

Välkommen att inspireras och ta del av våra idéer och aktuell forskning.

Kontakta oss för mer information.

 

 

 

 

 

 

Många upplever att motorisk träning kan ge

stora effekter på kort tid!

 

Vårt arbete går i linje med WHO, Folkhälsan och läroplanerna.